Skip to main content

FRENNI Churches

Home
Church In Wales
Our Churches
Service Times
Clydau Church
Llanfyrnach Church
Llanglydwen Church
Llanwinio Church
Mynachlog-ddu Church
Roof Restoration
Map of Churches
Shopping
Grapevine
Looking Forward
Past Events
Propers
Contact Us
Site Map
Member Login

Eglwys Mynachlog-ddu Church

  

  
 
 
 

St Dogmael's Church, Mynachlog-ddu has successfully secured a grant of £87,700 from the Government's Listed Places of Worship Roof Repair Fund to address urgent roof repairs that  will ensure it is weather-tight, safe and open for use. It is one of 502 grants from a total funding package of £30 million that have been announced for urgent roof repairs for places of worship across the UK by the Chancellor of the Exchequer. The Fund is administered by the National Heritage Memorial Fund (NHMF) on behalf of the Department for Culture Media and Sport (DCMS). More details are available at www.lpowroof.orq.uk

Hanes yr Eglwys 

History of the Church

 

                                                Mynachlog-ddu, wedi ei chysegru I Sant Dogmael

Cysegrwyd yr Eglwys hon i Sant Dogmael oherwydd yn ystod y ddeuddegfed ganrif roedd yn Eglwys i faenor a berthynai i Abaty Sant Dogmael, chwaer gartref Tiron a oedd dan reolaeth y mynachod Benedictaidd, a sefydlwyd ar Ian ddeheuol yr affon Teifi,gyferbyn ag Aberteifi.  Fe’I cofnodir fel y ‘Capella de Nigra Grangea’ yn rhestr Trethiad 1291, a dyma’r rheswm dross ei phriodoli i’r mynachod duon.  Yn dilyn y Diwygiad Protestannaidd, parhaodd y fywoliah yn rhan o eiddo teulu’r Phillipps, perchnogion Castell Pictwn o’r ail ganrif ar bymtheg tan flynyddoedd yr  1920au.  Adeiladwyd yr Eglwys oddi mewn i glostir siâp cylch, wedi ei amgáu ar sawl ochr gan nentydd bychain sy’n byrlymu llifo i ymuno â dyfroedd yr afon Cleddau ddwyreiniol neu y Cleddau Ddu.

 

Erbyn heddiw mae’r adeilad yn cynnwys corf yr Eglwys ac ystlys ddeheuol sy’n cael ei rhannu gan rodfa ag iddi dair cilfach.

 

Ymddengys bod yr ystlys ogleddol yn dyddio nôl i’r bedwaredd ganrif ar ddeg a’r bedyddfaen i gyfnod cynharach fyrth.  Yn 1888 cafwyd caniatâd i ymestyn yr Eglwys i gyfeiriad y de.  Er mwyn darparu digon o le ar gyfer yr estyniad, du’n rhaid dymchwel dau fwthyn a arferai ffinio â’r Eglwys.  Cychwynnwyd ar y gwaith ailadeiladu ym 1889 ac fe’I cwblhawyd ynb yr un flwyddyn.  Y gred gyffredinol yw bod yr enw Mynachlog-ddu yn tarddu o’r Gymraeg ‘y mynachod du’ ond cafwyd awgrym gyffredinol yw bod yr enw Mynachlog-ddu yn tarddu o’r Gymraeg ‘y mynachold du’   ond cafwyd awgrym yn ddiweddar ei fod yn deillio o’r enw Cymraeg am St. Dogmails, sef Llandudoch, ac felly mae’n bosib bod yr enw yn tarddu o’r Gymraeg, ‘mynachod Llandudoch’.

 

 

 Mynachlog-ddu, dedicated to St Dogmael

The church is dedicated to St Dogmael because in the 12th Century it was the chapel of a manor belonging to the Abbey of St Dogmael, a daughter house of Tiron under Benedictine rule, on the south bank of the river Teifi opposite Cardigan.  It appears as the ‘Capella de Nigra Grangea’ in the ‘Taxatio’ inventory of 1291, hence its attribution to the black monks.  After the Reformation the living remained in the gift of the Phillipps family of Picton Castle from the 17th Century until the 1920’s.  The church is built within a circular enclosure, bounded on several sides by small streams bubbling down to join the water of the eastern or black Cleddau, the Cleddau Ddu.

At the present day the building consists of a nave and a south aisle divided by an arcade of three bays.  The north aisle appears to have had its origin in the 14th Century and the font is earlier.  In 1888 a faculty was granted to extend the church to the south.  In order to make room for the extension two cottages which abutted on to the church had to be pulled down.  The rebuilding was carried out and completed in 1889.

 

The name Mynachlog-ddu is generally thought to derive from the Welsh for ‘the black monks’ but it has recently been suggested that it comes instead from the Welsh place name for St Dogmael’s:  Llandudoch, hence the name might be a derivation from the Welsh, ‘the monks of Llandudoch’

 

Map of the area

Hold down the CTRL key and press the (+) plus key to enlarge the map

then hold down the CTRL key again and press the (-) minus key to reduce the map.